Temel İlk Yardım Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
Katılımcıların iş ve özel hayatlarında karşılaştıkları problemlerde diğer insanları suçlama veya kurban rolünden çıkıp (yapacak hiç bir şey yok) çözüm odaklı düşünebilme becerilerini geliştirmek.
Analitik Düşünme’nin ne demek olduğunu ve önemini anlayarak, sağ ve sol beynimizi çalıştırmaya yönelik yöntemler ve aktiviteler öğrenmek.

Eğitimin İçeriği

  • Problem Çözme
  • Karar Verme
  • Yaratıcı Düşünme

1.GÜN
Analitik düşünme niçin önemlidir?
Sağ ve sol beyin ile düşünebilme becerisi
Bakış açımızı sınırlayan kalıplarımız, varsayımlarımız ve ön yargılarımız. Problem çözmede bize nasıl engel olur ve ne yapabiliriz?

İnşaat Oyunu:
Amacının farkında olmak
Büyük resmi görmek ve detaylarda boğulmamak
Karşılaşılan problemleri iyi analiz etmek
Planlama yapmak
Önceliklendirmek
Zamanı etkin kullanmak
Grup Çalışması: Vaka çalışması karar vermenin 4 düşmanının tanınması ve bu engelleri nasıl aşabiliriz.
Karar verme yöntemleri
4 karakter özelliği ve karar vermemiz üzerindeki etkileri