“Sıfır İş Kazası” mottosuyla, zaman içinde sıfıra doğru inen bir eğride net olarak görülecek şekilde iş kazalarını azaltmanın da iki somut yolu olduğuna inanıyoruz. İlki, tüm çalışanların sürekli ve düzenli eğitimi; ve orta vadede hizmet verdiğimiz şirketlerin “güvenli çalışma” kavramını kurumsal kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olarak içselleştirmesini sağlamak… İkincisi ise iş sağlığı ve güvenliği alanında eksik olan kaynakların ve özgün içeriklerin üretilmesi, çoğaltılması ve hizmet verdiğimiz kurumların çalışanlarının emrine sunmak.