Eğitimin Hedefleri
Kişinin temel düzeyde ilk yardım ile ilgili genel bilgiler doğrultusunda ortamın can güvenliğini sağlaması, acil durumlarda bilinçli müdahalenin sağlanması konusunda teorik ve uygulamalı tüm becerilerin aktarılması.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Olay yerinde her türlü kaza, yaralanma vb. durumlarda uygulanması gereken prosedürleri ve acil durumlarda ilk yardım yöntemlerini öğrenecekler.

 

Kimler Katılabilir?

En az ilk okul mezunu olan ve 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir.
Eğitim Süresi

2 (İki) Tam Gün/ toplam 16 saat

Katılımcı Sayısı

min. 7 (Yedi) Kişi max. 20 ( Yirmi ) Kişi