Bariyerleri analiz edelim, liderleri yetiştirelim, başarısı kanıtlanmış uygulamalarla davranışları düzeltelim.
İş güvenliği birikimi kurumsal kültürünüzün ayrılmaz bir parçası olmalı.