Wellpoint Akademi tüm büyüme perspektifini ve yatırımlarını bu misyonuna uygun olarak yapar. Mümkün olan tüm eğitim içeriklerini internete taşıyarak (online eğitim ve gamification uygulamalarıyla) daha geniş kitlelerin kullanımına sunmak kısa vadede en önemli hedef. Orta vadede ise benzerini Avrupa’nın sadece birkaç ülkesinde görebileceğimiz bir “Uygulamalı Eğitim Merkezi” kurarak bölgesel referans noktası olmak… Dünyanın gelişmiş ülkelerinde iş güvenliği alanında üretilmiş değerli birikimleri uluslararası iş birlikleri, proje ve marka ortaklıklarıyla ülkemize taşımak.