Amacımız kurum çalışanlarını acil durumlar hakkında bilinçlendirmek ve onlara Acil Durum Eylem Planı’nı anlatmaktır.