Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi

1 ( Bir ) Tam Gün

Katılımcı Sayısı

Değişkenlik gösterebilir.

Hizmet Alanı

Wellpoint akademi olarak tüm Türkiye’de hizmet vermekteyiz.

Eğitimin Hedefleri
Davranış Odaklı İş Güvenliği eğitimi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine odaklanarak, mevcut durumun ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması açısından önem taşımaktadır. Bu eğitim sonucunda farkındalığın arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun sağlanması, kazaların önlenmesi gibi konularda alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde etkin bir rol oynaması hedeflenmektedir.