Tehlikeli Enerjinin Kontrolü – Etiketle – Kilitle – Emniyete Al – Dene (EKED)

Eğitimin Hedefleri
Arıza – Bakım Faaliyetlerinde, Tesis / Tezgah Durdurma ve Test İşlerinde, Temizlik- İnceleme ve Kontrol Süreçlerinde iş yerlerinde Tehlikeli Enerji Türlerinin Devre Dışı Bırakılması ve Kilitleme – Etiketleme Prensiplerinin Aktarılması

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Kilitleme ve Etiketleme (Logout / Tagout) konusunda Uluslararası Bilgi Kaynaklarından derlenen ‘İyi Uygulamalar’ ve ‘Standart Yaklaşımlar’ı öğrenecekler, iş yerlerinde bu prensiplere dayanan kendi EKED Proseslerini tasarlamak ve ilgili kontrollü doküman hazırlama becerileri geliştirecekler

Kimler Katılabilir?

Yöneticiler, Uygulayıcılar, Denetçiler, Ekip Liderleri, Yönetim Sistemleri Temsilcileri, Uzmanlar ve Tehlikeli / Çok Tehlikeli İş Kollarının Temsilcileri
Eğitim Süresi

1 (Bir) Tam Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 (Yirmi) Kişi

Notlar: Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir.

Konu Başlıkları

• Tehlikeli Enerjinin Kontrolü ve Kilitleme / Etiketleme İlkeleri
• Enerji Türleri
• İş İzni Süreçleri ve EKED
• Hassas İş Ortamlarında Enerjinin Devre Dışı Bırakılması
• Hidrokarbonlarla Çalışmalarda İş İzni Standartları
• ATÖLYE ÇALIŞMASI 1 – Jenerik EKED Grup Çalışması
• Parlayıcı – Patlayıcı ve Tehlikeli Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
• Radyoaktivite İçeren Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
• Kazı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
• Elektrik İzolasyonu ve İyi Uygulamalar
• Proses Enerjileri ve EKED
• ATÖLYE ÇALIŞMASI 2 – EKED Malzemeleri (Örnekler)
• EKED Prosesi Geliştirme ve Yetkinlik Tanımları
• Değerlendirme Sınavı ve Tartışmalar