Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
Yangın, deprem, sel, uzun süreli elektrik kesintisi, sabotaj, doğal afet, büyük endüstriyel kaza veya benzeri acil durumlarda şirket değerlerini korumayı başarmak. Oluşabilecek zararın minimize edilmesi ve şirket fonksiyonlarının en kısa zamanda nasıl ayağa kaldırılacağını öğretmek eğitim ana amacıdır.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Tüm yönetim kademeleri tarafından iyi bilinen, uygulama egzersizleri yapılmış ve senaryo temelli acil durum/kriz yönetimi planları yapmayı ve bu planları uygulama konusunda bilgi sahibi olacaklar.

Kimler Katılabilir?

Acil Durum ve Kriz Yönetimi ekibi üyeleri veya potansiyel AD/KY ekibi üyeleri.
Eğitim Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

16 (On altı) Kişi

Not: Bu eğitimin devamı olarak, bir sanal krizin çıkarıldığı ve tüm katılımcıların işlerinin
başındayken bu krize muhatap kalıp, onu gerçekte nasıl yöneteceklerinin tespit
edildiği, analiz edildiği ve feedback alındığı ‘uygulama’ aşamasının da alınması
tavsiye edilir.

Konu Başlıkları

• Büyük işletmeler için Acil Durum / Kriz Yönetimi nedir?
• İşletmenin AD/KY politikasının belirlenmesi
• Koruma sırasının tayini
• İşletmenin sistemi konusunda bilinçlendirme
• İşletme haberleşme/aktivasyon/sorumluluk tablolarının hazırlanması ve işletilmesi
• Acil durum destek merkezi ve odası gereklilikleri
• AD/KY konu ve olasılıklar listesi ve maliyet potansiyeli
• Sürekli devirli sorumlu müdürlüğün ihdası ve duyurulması
• Problem yönetiminin temel prensipleri
• AD/KY cevabının başarısı neye bağlıdır?
• Şöhret kaybı ve maliyet etkisine ilişkin dünyadan örnekler
• Grup acil durum planının hazırlanması
• En küçük birim: Olay yönetim takımı, roller ve sorumluluklar
• Bir milli plana duyulan ihtiyaç
• İş destek/devamlılık takımı roller ve sorumluluklar
• Grup Kriz takımı, roller ve sorumluluklar
• Anahtar lokasyonların belirlenmesi ve iletişimi
• Sorumlulukları belirlemek ve yayınlamak
• Olay sırası notifikasyon (bildirim) düzeni ve şeması
• Olay yönetim – iş devamlılık ilişkisi
• Kullanılacak çeşitli yazılı raporlar ve amaçları
• Özet, kapanış ve temenniler