İş İzni Yönetimi ve Güvenli Çalışma Sistemi Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
İş yerinde özel dikkat gerektiren faaliyetlerde (yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, elektrik ile ilgili çalışmalar gibi) iş izni ve güvenli çalışma sisteminin kurulması.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Hangi faaliyetlerin özel izin gerektirdiğini, izin sisteminin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini öğrenecekler.

Kimler Katılabilir?

Süpervizör, formen ve orta kademe yöneticiler.

Eğitim Süresi

2 (İki) Tam Gün/ toplam 16 saat

Eğitim Süresi

1 (Bir) Tam Gün

Katılımcı Sayısı

16

Konu Başlıkları

• Giriş ve Tanışma
• İş İzin Sistemi ve Güvenli Çalışma Sistemi Nedir?
• İzne Tabi Faaliyetlerin Belirlenmesi
• Çalışma Planı Yapılması
• Çalışma Yapılacak Olan Sahanın Kontrolü
• Tehlikelerin Tanımlanması
• Alınması Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Tanımlanması
• İş Prosedürlerinin Oluşturulması
• Sorumlulukların Belirlenmesi
• İletişim Prosedürü
• İşin Yerine Getirilmesi