Temel Yüksekte Çalışma ve Merdivende Çalışma Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
Yüksekte çalışmanın temel ilkelerinin ve merdivende çalışma temel ilkelerinin öğretilmesi. Kullanılan ekipmanlar ile ilgili pratik uygulama yapılması.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Yüksekte ve merdivende güvenli çalışma ilkelerini öğrenecekler. Kullanılan ekipmanları tanıyacaklar. Gerektiğinde kurtarma müdahalelerinin nasıl yapılacağını öğrenecekler.

Kimler Katılabilir?

Merdivende ve yüksekte çalışma faaliyetlerinde bulunan ve bunları yöneten herkes.
Eğitim Süresi

1 (Bir) Tam Gün – 1/2 Gün Teorik, 1/2 Gün Pratik

Katılımcı Sayısı

16 (On altı) Kişi

Not: Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

Konu Başlıkları

• Giriş ve Tanışma
• Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
• Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
• Düşme durdurma sistemleri
• Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )
• Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımla
• Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
• Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
• Sık kullanılan düğüm çeşitleri
• Askıda kalma şoku ve süresi
• Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri