Nebosh/Uluslararası Genel Sertifika Programı

Kimler Katılabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticileri, koordinatörler, uzmanlar İş Güvenliği kurulu
üyeleri, operasyon yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar için oluşturulmuş bir
programıdır.
Eğitim Süresi

11 Gün

Katılımcı Sayısı

Değişkenlik gösterebilir (bireysel ya da kurumsal)

Not: Türkçe veya İngilizce olarak verilmektedir.

Konu Başlıkları

• IGC1 – Bölüm 1 – Sağlık ve Güvenliğin Temelleri
• IGC1 – Bölüm 2 – Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri 1 – Politika
• IGC1 – Bölüm 3 – Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri 2 – Düzenleme
• IGC1 – Bölüm 4 – Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri 3 – Planlama
• IGC1 – Bölüm 5 – Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri 4 – Ölçme, Denetim ve Değerlendirme
Ekler Dizini
• GC2 – Bölüm 1 – İş Yeri Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
• GC2 – Bölüm 2 – Nakliye Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
• GC2 – Bölüm 3 – Kas İskelet Sistemi Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
• GC2 – Bölüm 4 – İş Ekipmanı Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
• GC2 – Bölüm 5 – Elektrik Güvenliği
• GC2 – Bölüm 6 – Yangın Güvenliği
• GC2 – Bölüm 7 – Kimyasal ve Biyolojik Sağlık Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
• GC2 – Bölüm 8 – Fiziksel ve Psikolojik Sağlık Tehlikeleri ve Risk Kontrolü ve Ekler Dizini