Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
İş Sağlığı – Güvenliği/Çevre/Kalite ve Proses Olaylarının Sistemsel Araştırma İlkelerinin, Yönetimin Kontrolündeki Kök Nedenlerinin Saptanması, Nedenlerin Tekrar Oluşmaması için Önerilerin Saptanması ve İzleme/ Doğrulama Süreçlerinin Aktarılması

Eğitim Sonunda Katılımcılar

İSG Olay-Vaka / Kaza Tanımlarını;
Olay/Kaza İletişimini;
Olay Yeri Kontrolünü;
Araştırma Takımı Oluşturma Metodunu;
Kanıt Toplama ve İfade Alma Süreçlerini;
Olay Akışı (Zaman Çizelgesi) Oluşturma Metodlarını;
Detaylı Analiz Süreçlerini;
Olay/Kaza Teorileri ve Kök Neden Analizi İlişkisini;
Kurumsal Süreçlerin Analizi ve Sonuçlara Ulaşma Süreçlerini;
Rapor Hazırlama – Sunma ve Takip Süreçlerini;
öğrenecekler.

Kimler Katılabilir?

Kurumsal anlamda Olay/Kaza/Süreç Analizi alanlarında görev alabilecek tüm profesyoneller.
Eğitim Süresi

1 (Bir) Tam Gün

Katılımcı Sayısı

16 (On altı) Kişi

Not: Eğitimde Total Loss Control, Domino Theory, Swiss Cheese Model; Bow-Tie Model, ve diğer modellere de yer verilmektedir.

Konu Başlıkları

• Açılış, Tanışma, Beklentiler, Kurs Amacının Açıklanması ve Sınav Bilgileri
• Genel İlk Yardım Bilgileri
• Hasta/Yaralı Olay Yeri Değerlendirme Uygulamaları
• Hava Yoluna Yabancı Cisim Kaçmasında ve Boğulmalarda İlk Yardım
• Temel Yaşam Desteği (Yetişkin/Çocuk/Bebek)
• Kanamalarda İlk Yardım
• Yaralanmalarda İlk Yardım
• Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
• Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım ve Uygulama Basamakları
• Zehirlenmelerde İlk yardım
• Hayvan Isırmaları ve Göz-Kulak-Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
• Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
• Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri ve Uygulama Basamakları
• Genel Değerlendirme / Son Test