Wellpoint Akademi

İş Sağlığı ve Güvenliği sektörünün öncelikli ihtiyacı Davranış Odaklı Kurumsal İSG Eğitimleri’nde Türkiye’nin en kaliteli eğitmen ekibi burada!

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi’ne Katılın!

Bariyerleri analiz edelim, liderleri yetiştirelim, başarısı kanıtlanmış uygulamalarla davranışları düzeltelim. İş güvenliği birikimi kurumsal kültürünüzün ayrılmaz bir parçası olmalı.

Eğitimlerimiz

Sadece uzmanların değil her bir çalışanın, örneğin bir ilk yardım eğitimi almış olması, günü geldiğinde bunu kullanabilmesi, hem çalışana hayat kurtarmanın gururunu yaşatacak, hem de kuruma değer katacaktır.

Yönetmelik kapsamında zorunlu hale gelmiş eğitimler. İş yasasına göre iş yeri sınıfınız az tehlikeli ise her 20 çalışandan birinin Sertifikalı İlk Yardımcı olması zorunludur. Tehlike sınıfı yükseldikçe bu sayı artar. Ofiste, sahada, yollarda, fabrikada, şantiyede… Tüm çalışanlarınızın ilk yardım eğitimi almış olması iş güvenliği açısından şirketinizi daha verimli yapacaktır. Gönüllü çalışanlarınızı eğitim almaları için cesaretlendirin.


Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi 

Uygulamalı Yangın Eğitimi 

Hijyen Eğitimi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi 

İskele Teftişi Eğitimi

Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi 

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi 

Temel Yüksekte Çalışma ve Merdivende Çalışma Eğitimi 

Kaldırma Ekipmanları ile Güvenli Çalışma Eğitimi 

Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma Eğitimi 

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Zorunlu olmayan farkındalık eğitimleri. Her çağdaş bireyin ilk yardım eğitimi alması günümüzün en önemli değerlerinden biridir. Özellikle tüm çalışanlar, çok seyahat edenler ve en önemlisi ebeveynler ilk yardımcı sertifikası almalı. Wellpoint Akademi bireysel olarak ilk yardım eğitimi almak isteyenlere düzenli aralıklarla sınıf açıyor.


Nebosh/Uluslararası Genel Sertifika Programı – IOSH  Zorunlu  eğitimi

Ergonomik Risklerin Yönetiminde Değerlendirme Teknikleri 

Tehlikeli Enerjinin Kontrolü – Etiketle – Kilitle – Emniyete Al – Dene (EKED)

İş İzni Yönetimi ve Güvenli Çalışma Sistemi Eğitimi 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi 

Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi Eğitimi 

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

İş hayatında ve yaşamın diğer alanlarında çekişmeler her geçen gün büyüyor ve bu rekabeti yaratan faktörler hızına yetişmesi zor bir biçimde değişip gelişiyor. İçinde bulunduğunuz ekibe sağladığınız katkı, pozisyonunuzun ne olduğuna bakılmaksızın sizi öne çıkarabilecek bir unsur. Kişisel gelişim programlarımız ve iletişim teknikleri derslerimiz ile yolculuğunuza yenilikçi bir bakış kazandırabilirsiniz.

● Takım tutma, takım ol!

Image preview
59

Kurum

300

Eğitim

1008

Sertifika

Birikim

Wellpoint’in iş güvenliği uzman birikimi ve portföy katkısıyla başlatılan yeniden yapılanma sürecinde Akademi eğitmen sayısını artırdı, eğitim portföyünü geliştirdi ve işlerini büyüttü. Büyümede en önemli kilometre taşı ise 2015 yılı başında, tüm dünyada geçerli olan NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika Eğitimi Yetkili Eğitim Merkezi ünvanını alması oldu. Akademi geçtiğimiz 15 yılda kıdemli eğitmenleriyle yüzlerce çalışana ve iş güvenliği uzmanına, onlarca saygın kuruma eğitimler verdi.

Adanmışlık

“Sıfır İş Kazası” mottosuyla, zaman içinde sıfıra doğru inen bir eğride net olarak görülecek şekilde iş kazalarını azaltmanın da iki somut yolu olduğuna inanıyoruz. İlki, tüm çalışanların sürekli ve düzenli eğitimi; ve orta vadede hizmet verdiğimiz şirketlerin “güvenli çalışma” kavramını kurumsal kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olarak içselleştirmesini sağlamak… İkincisi ise iş sağlığı ve güvenliği alanında eksik olan kaynakların ve özgün içeriklerin üretilmesi, çoğaltılması ve hizmet verdiğimiz kurumların çalışanlarının emrine sunmak.

Öngörü

Wellpoint Akademi tüm büyüme perspektifini ve yatırımlarını bu misyonuna uygun olarak yapar. Mümkün olan tüm eğitim içeriklerini internete taşıyarak (online eğitim ve gamification uygulamalarıyla) daha geniş kitlelerin kullanımına sunmak kısa vadede en önemli hedef. Orta vadede ise benzerini Avrupa’nın sadece birkaç ülkesinde görebileceğimiz bir “Uygulamalı Eğitim Merkezi” kurarak bölgesel referans noktası olmak… Dünyanın gelişmiş ülkelerinde iş güvenliği alanında üretilmiş değerli birikimleri uluslararası iş birlikleri, proje ve marka ortaklıklarıyla ülkemize taşımak.

Eğitim Türleri

İş yasasına göre iş yeri sınıfınız az tehlikeli ise her 20 çalışandan birinin Sertifikalı İlk Yardımcı olması zorunludur. Tüm çalışanlarınızın ilk yardım eğitimi almış olması iş güvenliği açısından şirketinizi daha verimli yapacaktır.

Zorunlu Eğitimler

Yönetmelik kapsamında zorunlu hale gelmiş eğitimler. İş yasasına göre iş yeri sınıfınız az tehlikeli ise her 20 çalışandan birinin Sertifikalı İlk Yardımcı olması zorunludur. Tehlike sınıfı yükseldikçe bu sayı artar. Ofiste, sahada, yollarda, fabrikada, şantiyede… Tüm çalışanlarınızın ilk yardım eğitimi almış olması iş güvenliği açısından şirketinizi daha verimli yapacaktır. Gönüllü çalışanlarınızı eğitim almaları için cesaretlendirin.

Explore

Kurumsal Eğitimler

Zorunlu olmayan farkındalık eğitimleri. Her çağdaş bireyin ilk yardım eğitimi alması günümüzün en önemli değerlerinden biridir. Özellikle tüm çalışanlar, çok seyahat edenler ve en önemlisi ebeveynler ilk yardımcı sertifikası almalı. Wellpoint Akademi bireysel olarak ilk yardım eğitimi almak isteyenlere düzenli aralıklarla sınıf açıyor.

Explore

Kişisel Gelişim & İletişim

İş hayatında ve yaşamın diğer alanlarında çekişmeler her geçen gün büyüyor ve bu rekabeti yaratan faktörler hızına yetişmesi zor bir biçimde değişip gelişiyor. İçinde bulunduğunuz ekibe sağladığınız katkı, pozisyonunuzun ne olduğuna bakılmaksızın sizi öne çıkarabilecek bir unsur. Kişisel gelişim programlarımız ve iletişim teknikleri derslerimiz ile yolculuğunuza yenilikçi bir bakış kazandırabilirsiniz.

Explore

Wellpoint Şirketleri Grubu

500 çalışanı ile Wellpoint, Akademi'nin de bünyesinde olduğu bir sağlık grubudur. Genç iş sağlığı ve güvenliği sektörünün geçtiğimiz üç yıldır istikrarlı büyümesiyle parlayan yıldızı Wellpoint, 2018,9'de 11. yılını geride bıraktı.