İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği çalışan sayısının 50’yi geçtiği işyerlerinde oluşturulması gereken bir kuruldur. Kurulun etkin bir biçimde çalışabilmesi için üyelerinin görev ve sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. Bu eğitim tüm yönleri ile kurul üyelerini bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulma ve çalışma prensiplerini, tutanak ve toplantı notlarının oluşturulması ve onay sürecini, hazırlanması gereken yasal dokümanları ve verimli toplantı katılım/yönetim tekniklerini öğrenecekler.

Kimler Katılabilir?

İSG Kurulu üyeleri veya belli bir dönem sonunda İSG kurulu üyeliği yapacak olan tüm şirket çalışanları.
Eğitim Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 kişi

Not: Kurumlara spesifik içerik çalışmaları yürütüleceği için açık eğitim olarak düzenlenemez.

Konu Başlıkları

• Giriş ve Tanışma
• Kurulun görev ve yetkileri
• 3 İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
• Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
• İş hijyeninin temel ilkeleri
• İletişim teknikleri ve verimli toplantı yönetimi
• Acil durum önlemleri
• Meslek hastalıkları
• Raporlamanın önemi: Kaza, ucuz atlatma ve emniyetsiz davranış ve durumlar
• İş yerlerine ait özel riskler
• Risk değerlendirmesi