Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Eğitimin Hedefleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının hazırlanmasının kolaylaştırılması ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Doküman

Kurum içerisinde yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucu prosedürlere uygun bir rapor hazırlanmaktadır.

Hizmet Alanı

Wellpoint akademi olarak İstanbul il sınırlarında hizmet vermekte olup il dışında çözüm ortakları ile ilerlenmektedir.