Hijyen Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulüne uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular. Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir. Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

Kimler Katılabilir?

Yukarıda kapsamı belirtilen alanlarda çalışan herkes bu eğitime katılabilir.
Eğitim Süresi

1 Tam Gün (8 Saattir.)

Katılımcı Sayısı

16 (On altı) Kişi

Konu Başlıkları

A GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLAR
Mikrobiyoloji, Mikrop tanımı Çeşitleri, Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit, Yaşama ve üreme şartları,
Hastalık yapma güçleri, Bulaşma Yolları, Sağlam kişiye bulaşma, Sık görülen hastalıklar, Ağız yolu ile
bulaşanlar, Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan),Hava yoluyla bulaşanlar
B GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK KORUYUCU
YAKLAŞIMLAR
Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar, El temizliği, Tuvalet sonrası temizlik, Öksürükaksırık ile gıdaya bulaşmasının önlenmesi, Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar, İnsaninsan teması, Hayvan-insan teması, Eşya-insan teması, Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu
yaklaşımlar, Damlacıkla bulaşanlar, Direkt temasla bulaşanlar
C HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM
1 Çalışanlara yönelik yasal durum
a. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti
b. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
c. Çalışanlara yönelik yaptırımlar
2 İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum
a. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları
b. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti
c. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar