İskele Teftiş Eğitimi

Eğitimin Hedefleri
Geçici bir yapı olan iskelelerin; ilk kullanım öncesi, daha sonra en kötü ihtimalle 7 günde bir ya da yapılarında en küçük bir değişiklik meydana geldiğinde bu süreyi beklemeksizin teftiş edilmeleri gerekmektedir. Bu eğitim, temel iskeleler denilen temel yapıdaki sabitlenmiş, kule tipi ve kuş kafesi iskeleleri teftiş etmek için gerekli bilgiyi katılımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Gelişmiş ülkelerdeki iskele mevzuatının ortak yanlarını, iskeleler konusundaki en iyi uygulamaları (best practice), iskelenin temel bileşenlerini, zemin ve sabitleme gibi unsurları, iskele tiplerini, teftişte dikkat edilmesi gereken hususları öğreneceklerdir.

Kimler Katılabilir?

En az lise düzeyi tavsiye edilmekle birlikte ortaokul seviyesindeki çalışanların da katılması mümkündür. İskele teftişi gerçekleştirecek personele aldırılması gereken eğitimdir.
Eğitim Süresi

2 (İki) gün

Katılımcı Sayısı

Maks. 20 (Yirmi) kişi

Not: Eğitimin pratik kısmında her katılımcı gerçek bir iskeleyi teftiş edecektir.

Konu Başlıkları

• Dünyada iskele eğitimleri ve sınıflandırılması
• İskele türleri
• Bağlantı elemanları
• Kelepçeler
• Kelepçe Türleri
• İskele boruları
• İskele kalasları
• Ana bileşenler (Dikmeler, Kirişler, Traversler, vb.)
• Zemin
• Çalışma platformları
• Merdivenler
• Sabitlemeler
• Fileleme
• Sabitlenmiş iskeleler
• Kule tipi iskeleler
• Kuş kafesi iskeleler
• İskele etiketleri
• İskele teftiş formu