Temel İlk Yardım Eğitimi

Eğitimin Hedefleri

Kişinin temel düzeyde ilk yardım ile ilgili genel bilgiler doğrultusunda ortamın can güvenliğini sağlaması, acil durumlarda bilinçli müdahalenin sağlanması konusunda teorik ve uygulamalı tüm becerilerin aktarılması.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Olay yerinde her türlü kaza, yaralanma vb. durumlarda uygulanması gereken prosedürleri ve acil durumlarda ilk yardım yöntemlerini öğrenecekler.

Kimler Katılabilir?

En az ilk okul mezunu olan ve 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir.
Eğitim Süresi

2 (İki) Tam Gün/ toplam 16 saat

Katılımcı Sayısı

min. 7 (Yedi) Kişi max. 20 ( Yirmi ) Kişi

Konu Başlıkları

• Açılış, Tanışma, Beklentiler, Kurs Amacının Açıklanması ve Sınav Bilgileri
• Genel İlk Yardım Bilgileri
• Hasta/Yaralı Olay Yeri Değerlendirme Uygulamaları
• Hava Yoluna Yabancı Cisim Kaçmasında ve Boğulmalarda İlk Yardım
• Temel Yaşam Desteği (Yetişkin/Çocuk/Bebek)
• Kanamalarda İlk Yardım
• Yaralanmalarda İlk Yardım
• Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
• Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım ve Uygulama Basamakları
• Zehirlenmelerde İlk yardım
• Hayvan Isırmaları ve Göz-Kulak-Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
• Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
• Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri ve Uygulama Basamakları
• Genel Değerlendirme / Son Test